Saturday, July 14, 2018

Regex Mengenali Pola Mutasi Virtual Account BCA (2)

Script ini saya buat digunakan untuk mengenali pola mutasi virtual account BCA (Per Hari); saya mengenali pola dengan membuat pola regex, scriptnya :
/^(\d+)\s+(\d*)-(.+?)\s+(\d+)\s+(.+?)IDR\s+([\d,.]+)\s+([\d,.]+)\s+(\d+\/\d+\/\d+)\s+(\d+:\d+:\d+)\s+(.*)/is
Sekian dan terima kasih.
Regex Mengenali Pola Mutasi Virtual Account BCA (2)

2 Beri Komentar: